Paradisportalen – skissuppdrag ljuskonstverk i gångtunnel

IrinaMy_Paradisportalen.jpg

3D- visualisering kvällsvy (av Michael Cerquoni)

Ljuskonstverk till gångtunnel i Borlänge.
Gestaltningen är inspirerad av växter, blommor och traditionen av poesi och kurbitsmåleri från trakten. Konstverken skall skapa ett tydligt visuellt blickfång och omvandla tunneln till en entré/portal i färgnyanser inspirerat av regnbågens pastelltoner. Det integrerade ljuset ger verken ”liv” och en inre energi genom att samverka med form, material och yta. Tunneln blir ”befolkad” av tre verk som kan bidra till en tryggare upplevelse av tunneln samt 1 verk på vardera vingmur, totalt 4 verk.

Verken består av 3-dimensionella former i flera lager av laserskuren rostfri plåt som är lackad i olika nyanser, belysta inifrån. Hålmönster inspirerat av kurbitsornamentik och textrader från Borlängebor skapar en länk till området och dess invånare. Ljuset gestaltar en bit av Borlänge genom att lysa upp poesin inifrån och sprida dess budskap till alla passerande.

Konsten har olika uttryck dagtid och när mörkret har lagt sig.