Dynamisk ljuskonst – SöS neonatal, skissuppdrag

Sol_SöS_IrinaMy

Skissförslag av Irina My, juni 2019
Uppdragsgivare: Stockholms läns landsting, Kulturförvaltningen
TITEL: SPEKTRUM

En serie ljuskonstverk tänkta att skapa en rumslighet till korridorerna med ljus och form, samt samverkar med den dygnsanpassade allmännbelysningen genom att variera i uttryck under dygnet. Ljuskonstverken har som syfte att ge föräldrar och personal en harmonisk och energigivande visuell upplevelse med referenser till ljusförhållandet utanför byggnaden och upplevelser i naturen. De skall bidra till en atmosfär av omsorg, trygghet och en omhändertagande mänsklig miljö. Vidare kan ljuskonstverken betraktas som ”fönster” i de fönsterlösa korridorerna och fungera som blickfång som kan locka betraktaren in i en emotionell paus. (Bilden är ett fotomontage)