Colour Your World – Nobel Week Lights 2023

Bild från invigning med medverkande barn.

Under Nobel week lights visades mitt verk Colour Your World på Benny Fredrikssons torg i Stockholm.

– I arbetet med Colour Your World inspirerades jag av Nobelpristagarna Ragnar Granit som tilldelades medicinpriset1967 för forskning kring näthinneprocesser och färgseende samt Sir Chandrasekhara Venkata Raman som tilldelades fysikpriset 1930 för arbetet med att förstå ljusets oelastiska spridning.
De storskaliga videoprojektionerna utforskar hur färg och ljus kan inspirera oss människor samt vem som äger och får utrycka sig i det offentliga rummet Vem sätter färg på vår värld?

Som en del av processen till det slutgiltiga konstverket höll jag en workshop med elever på Södermalmskolan där mönster och kalejdoskop skapades. Dessa mönster bearbetades sedan digitalt och verkets mönsterbilder tog form.
Det är spännande att samarbeta med barn och med kalejdoskop går det att skapa en intressant oförutsägbarhet i mönstret. Att slumpen avgör vad som visas gör det roligt, engagerande och överraskande.

Teknik: videoprojektion